Vstup do statistik

Do statistik se můžete přihlásit na stránce http://vasedomena.cz/plesk-stat/webstat/  a to za použití přístupových FTP údajů, které jste od nás obdrželi.
Příklad: https://gatom.cz/plesk-stat/webstat/

Do administrace služeb se přihlásíte za pomoci obdržených přístupových údajů, které zadáte na stránce : https://server.gatom.cz:8443

Není. V uvedeném prostoru je uložena nejen webová prezentace, ale i e-maily (v případě IMAP) a databáze.
Vše můžete využívat bez omezení do dovršení vámi využívané celkové kapacity prostoru serveru.

Vaše prezentace a administrační služby jsou přístupné na záložních adresách, které Vám jsou doručeny společně s přístupovými údaji.
Stačí se přihlásit do administrace služeb na adrese https://gatom.cz:8443 a zde máte možnost ověřit si funkčnost i nastavení od A do Z.
Celou a přesnou adresu naleznete v mailu s hesly.