Jak zaplatit ?

Platbu provedete přímo v našem obchodě, nebo platbu za vaše aktivní služby (prodloužení) provedete na základě vystavené výzvy k platbě, ta je vždy vystavena pouze v elektronické podobě.
Na ní je uvedeno naše číslo účtu, variabilní symbol a částka. Důrazně prosíme o uvádění variabilního symbolu, v jiném případě nejsme schopni platbu identifikovat a proces aktivace služeb se výrazně protáhne. Mějte prosím na zřeteli, že opožděná úhrada může mít za následek zablokování služeb či vašeho doménového jména. Proto doporučujeme platbu neodkládat.

Posted in: Platby za služby