Jak zaplatit ?

Platbu za naše služby provedete na základě vystavené výzvy k platbě, ta je vždy vystavena pouze v elektronické podobě.
Na ní je uvedeno naše číslo účtu, variabilní symbol a částka. Důrazně prosíme o uvádění variabilního symbolu, v jiném případě nejsme schopni platbu identifikovat a proces aktivace služeb se výrazně protáhne.

Posted in: Platby za služby

Translate »