Nastavení pošty v MS Outlook Express.

V nabídce „Nástroje“ vyberte položku „Účty“.
oe1

V okně „Účty sítě Internet“ vyberte záložku „Pošta“.
oe2

Stiskněte tlačítko „Přidat“ a vyberte položku „Pošta“.
oe3

Vyplňte své jméno a stiskněte tlačítko „Další“.
oe4

Vyplňte svou adresu a stiskněte tlačítko „Další“.
oe5

Vyberte typ serveru POP3 nebo IMAP, vyplňte do obou polí adresu „mail.vasedomena.cz“ nebo doporučujeme „server.gatom.cz“ a stiskněte tlačítko „Další“.
oe6

Vyplňte název účtu a heslo kteréjste založil v administraci a stiskněte tlačítko „Další“. Název účtu je názevschránky@vasedomena.cz – Vždy celý název emailu !!
oe7

Stiskněte tlačítko „Dokončit“.
oe8

V okně „Účty sítě Internet“ vyberte již vytvořený účet a stiskněte tlačítko „Vlastnosti“
oe9

V záložce „Obecné“ zkontrolujte a případně upravte své jméno a adresu.
oe10

V záložce „Servery“ zkontrolujte a případně upravte adresu serveru příchozí a odesílané pošty (mail.vasedomena.cz). Zaškrtněte položku „Server vyžaduje ověření“ a klikněte na tlačítko „Nastaveni“.
oe11

Zvolte „Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty“ a klikněte na tlačítko „Ok“
oe12

Klikněte na tlačítko „Použít“ a následně na „Ok“.

Nastavení je hotové.

Posted in: 4. Emaily a poštovní účty