Replikace DNS, za jak dlouho se projeví změna DNS ?

Každý provider (či např. jeho dodavatel) má tzv. cachovací DNS servery. To jsou DNS servery, kterých se váš počítač zeptá, na jakou IP adresu doména směřuje. Tyto servery se zeptají postupně několika DNS serverů než se doberou k tomu, který tuto informaci zná a odpoví, že daná adresa směřuje na danou IP. Aby se ale neptaly neustále dokola a autoritativním DNS serverům (to jsou ty, které má nastaveny doména) nepřinášely díky tomu obrovskou zátěž a zahlcování stejnými dotazy, ukládají sí jejich odpovědi a návštěvníkům stránky potom zasílají jen ty.

Protože se ale občas nastavení DNS změní, doména začne směřovat např. na jinou IP či k jinému webhostingu, je nutné, aby si této změny všimly i cachovací DNS servery každého providera. To má na starost hodnota TTL (Time-To-Live), kterou každý záznam obsahuje. Po uplynutí času dle této hodnoty cache DNS server tento záznam vyřadí a při následujícím dotazu na tuto doménu se opět zeptá na aktuální hodnotu autoritativního serveru domény. Tuto hodnotu však také často ovlivňují přímo provideři tím, že nastaví nějakou minimální hranici, či ji prostě nastaví napevno a TTL ignorují. Upozorňujeme, že změna DNS celé domény je zpravidla provedena až po autorizaci příslušného požadavku od registrátora vlastníkem domény a až poté se změna začíná projevovat, tedy ne od chvíle zadání tohoto požadavku na změnu DNS z naší strany!

Dochází-li ke změně celých DNS serverů domény, pak se změny zpravidla projeví do 24 hodin. Pokud má již doména naše DNS a např. doplníte záznam či upravíte jeho hodnotu, pak probíhá změna obvykle během jedné hodiny.

Posted in: 1. Vše kolem domén a nastavení